INFORMAREA REPREZENTANTILOR COLABORATORI AI SOMFY PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

CINE SUNTEM si de ce va comunicam informatiile din acest formular.

SOMFY S.R.L. este o societate din Romania, parte a Grupului Somfy, care isi desfasoara activitatea in domeniul comertului cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii si colaboreaza cum multe companii din diverse domenii.

Datele noastre de identificare si contact sunt urmatoarele:

 • Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J08/1893/09.08.2006; Cod Unic de Inregistrare : 18923068;
 • Sediu: Loc. Tarlungeni, str. Zizinului nr. 18, judetul Brasov;
 • Telefon: 0368/444.081, fax: 0368/444082, email: somfy.romania@somfy.com;
 • Administrator: Dl. Vlad Rovo;
 • Persoana de contact in ceea ce priveste datele cu caracter personal: dpo@somfy.com

Am pus laolalta informatiile prezentate mai jos pentru a ne asigura ca stiti: 1) ce date legate de Dumneavoastra colectam; 2) cum si pentru ce le folosim; 3) in baza caror prevederi legale folosim datele Dumneavoastra; 4) cat timp si in ce conditii pastram datele Dumneavoastra; 5) ce drepturi aveti in legatura cu procesarea datelor Dumneavoastra de catre SOMFY si 6) cui va puteti adresa in cazul in care modul in care colectam, folosim sau pastram datele Dumneavoastra nu este conform prevederilor legale in aceast domeniu.

PENTRU CINE sunt informațiile din acest formular
Informațiile furnizate prin prezentul document se adresează reprezentanților partenerilor de afaceri ai Somfy S.R.L., care pot fi reprezentanți legali ai acestora, salariați / colaboratori sau alte persoane de contact ale partenerilor de afaceri ai Somfy S.R.L.
 

CE DATE legate de Dumneavoastra colectam?

In cadrul activitatii curente (respectiv de aprovizionare cu materii prime, materiale, servicii si vanzari de bunuri), SOMFY colecteaza  urmatoarele date cu privire la Dumneavoastra:

 • Date de identificare, nume, prenume, numar de telefon profesional, e-mail profesional;
 • Fotografia dumneavoastra daca este atasata adresei Dumneavoastra de e-mail sau aplicatiilor de comunicare (e.g. WhatsUp, Skype);
 • Date cu privire la pozitia/functia Dumneavoastra in cadrul companiei pe care o reprezentanti in relatia cu SOMFY.

DE UNDE colectam datele Dumneavoastra?

Primim categoriile de date mentionate  mai sus din surse private, respectiv: (i) fie chiar de la Dumneavoastra; (ii) fie de la compania pe care o reprezentati in relatiile cu SOMFY (e.g. prin telefon, in cadrul ofertelor comunicate SOMFY, e-mail-uri sau alte mijloace de comunicare).

IN CE SCOP prelucram datele si in baza caror prevederi legale prelucram datele Dumneavoastra?

Prelucram datele Dumneavoastra:

 • pentru a inregistra compania la care lucrati in baza de date privind furnizorii si clientii SOMFY;
 • pentru a transmite companiei la care lucrati comenzi/oferte/confirmari de oferte/facturi/notificari privind derularea contractelor incheiate intre SOMFY si compania la care lucrati/ pe care o reprezentati, sau alte documente si/sau informatii relevante pentru relatiile comerciale existente sau potentiale dintre SOMFY si compania la care lucrati/ pe care o reprezentati.

Prelucram datele Dumneavoastra in temeiul art. 6 alin. 1 lit f din Regulamentul CE nr. 679/2016 pentru ca toate activitatile care presupun comunicarea cu comapania la care lucrati Dumneavoastra, prin intermediul Dumneavoastra, reprezinta demersuri absolut necesare pentru desfasurarea activitatii curente a SOMFY, iar  desfasurarea acestei acitivatati este foarte importanta pentru SOMFY.

Am analizat si am comparat interesul nostru legitim de a ne desfasura activitatea curenta (respectiv de a ne aproviziona cu bunurile si serviciile necesare pentru productie si desfacere, si de a ne vinde bunurile catre companiile cliente), in raport cu drepturile si interesele Dumneavoastra legitime si in raport cu consecintele pe care aceste prelucrari de date le au asupra Dumneavoastra si am ajuns la concluzia ca nu incalcam drepturile si interesele Dumneavoastra, intrucat:

 • am limitat la maximum atat scopul prelucrarii cat si volumul de date prelucrate,
 • am limitat aceesul anagajatilor nostri la datele Dumneavoastra cu caracter personal strict la persoanele care au nevoie sa prelucreze aceste date in scopurile indicate mai sus; si
 • pastram datele Dumneavoastra cu caracter personal in conditii de securitate si protectie adecvata.

CAT TIMP pastram datele Dumneavoastra?

Prelucram datele Dumneavoastra doar in scopurile pe care le-am explicat mai sus si le pastram pana cand relatiile comerciale existente sau potentiale dintre SOMFY si compania la care lucrati Dumneavoastra  inceteaza sa mai fie de interes pentru SOMFY, dar nu mai mult de 3 ani de la incetarea relatiilor contractuale dintre SOMFY si societatea pe care o reprezentati. In toate cazurile nu pastram datele Dumneavostra cu caracter personal dupa ce suntem informati ca nu mai lucrati la compania pe care o reprezentati la data comunicarii acestei notificari.

Cu toate acestea, datele cu caracter personal mentionate in cuprinsul documentelor justificative intocmite pe parcursul colaborarii dintre societatea pe care o reprezentati si SOMFY vor fi pastrate conform duratelor stabilite de lege (de exemplu, datele mentionate in cuprinsul facturilor vor fi păstrate pentru de 10 ani de la data închiderii anului financiar relevant, pentru a putea fi prezentate autorităților competente în cazul în care acestea le solicită).

CINE ARE ACCES la datele Dumneavoastra?

Datele Dumneavoastra sunt transmise doar  persoanelor din cadrul departamentelor care sunt implicate in relatiile comerciale dintre SOMFY si compania la care lucrati sau, uneori companiilor din cadrul grupului Somfy ori clientilor nostri.

În anumite situații, SOMFY apelează la contractori externi pentru îndeplinirea anumitor activități în numele său, cum ar fi pentru asigurarea serviciilor de contabilitate, audit, servicii juridice precum și pentru diverse servicii legate de activitarea SOMFY (inclusiv cu societățile afiliate). În acest scop, vom împărtăși diferite date cu caracter personal ce vă aparțin către acești prestatori pentru a le permite îndeplinirea sarcinilor ce le revin conform contractelor încheiate cu SOMFY. 
De asemenea, datele dumneavoastra cu caracater personal pot fi transferate catre autoritati fiscale, in contextul in care acestea sunt mentionate in cuprinsul contractelor incheiate intre societatea pe care o reprezentati si SOMFY.
 

CE DREPTURI AVETI in legatura cu datele colectate si prelucrate de SOMFY?

Aveti urmatoarele drepturi in legatura cu datele Dumneavoastra cu caracter personale pe care SOMFY le colecteaza si le prelucreaza:

Dreptul de ACCES in baza caruia, puteti solicita si obtine de la SOMFY o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele Dumneavoastra cu caracter personal precum si informatii complete despre scopul, felul prelucrarii perioada si altele. Totodata puteti solicita si obtine de la SOMFY, fara taxa, o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii daca prin aceasta nu se incalca drepturile altor persoane.

Dreptul la PORTABILITATEA datelor, in baza caruia puteti primi de la SOMFY datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat chiar Dumneavoastra, intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit automat. Totodata puteti solicita SOMFY sa transmita in mod direct aceste date altui operator.

Dreptul de RECTIFICARE in baza caruia, puteti solicita si obtine de la SOMFY rectificarea sau actualizarea datelor Dumneavoastra cu caracter personal care nu mai corespund realitatii (de exemplu daca v-ati schimbat numele, adresa, numarul si seria de buletin, numarul de telefonul sau e-mail-ul etc.).

Dreptul de STERGERE a datelor in baza caruia, in anumite situatii (ca atunci cand datele nu mai sunt necesare pentru scopul in care au fost colectate ori datele sunt prelucrate ilegal sau in alte situatii prevazute de lege), puteti solicita, iar SOMFY este obligata sa stearga datele Dumneavoastra cu caracter personal.

Dreptul de RESTRICTIONARE a prelucrarii datelor in baza caruia, in anumite situatii (ca atunci cand considerati ca datele prelucrate de SOMFY nu sunt exacte sau in alte situatii prevazute de lege), puteti solicita, iar SOMFY este obligata sa opreasca temporar folosirea datelor Dumneavoastra cu caracter personal pana cand se clarifica situatia exacta a acestor date.

 

DREPTUL LA OPOZITIE in baza caruia:

 • atunci cand SOMFY prelucreaza datele Dumneavoastra pentru a-si asigura un interes legitim (in temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul CE nr. 679/2016), suplimentar fata de drepturile de mai sus, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor Dumneavoastra.
 • In cazul in care utilizati acest drept SOMFY nu mai poate prelucra datele Dumneavoastra, decat daca va arata si va explica de ce modul si motivele in/pentru care prelucreaza datele Dumneavoastra sunt foarte importante si de ce prelucrarea datelor Dumneavoastra,  in continuare, nu va incalca drepturile si interesele Dumneavoastra legitime si nu va aduce pagube pentru Dumneavoastra.
 • In cazul in care SOMFY nu poate sa va dovedeasca cele de mai sus trebuie sa opreasca imediat prelucrarea datelor Dumneavoastra.    

 

CUI VA PUTETI ADRESA in cazul in care considerati ca datele Dumneavoastra au fost prelucrate neconform.

In cazul in care considerati ca datele Dumneavoastra sunt prelucrate in mod neconform va puteti adresa sau puteti depune o plangere la :

 • Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Mun. Bucuresti, Romania; Email: anspdcp@dataprotection.ro; Telefon fix: +40.318.059.211; +40.318.059.212  
 • Sectiei de Contencios administrativ si fiscal din cadrul Tribunalului competent de la domiciului Dumneavoastra sau de la sediul SOMFY.

Pentru mai multe detalii cu privire la prelucrarea datelor Dumneavoastra cu caracter personal sau cu privire la Drepturile Dumneavoastra in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta pe dpo@somfy.com.