Termeni și condiții

01.02.2019

 1. INFORMAȚII JURIDICE ȘI DATE DE CONTACT

Subscrisa, SOMFY S.R.L. (denumită în continuare „Somfy„), o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu prevederile din România, cu sediul în Tărlungeni, str. Zizinului nr. 18, Județul Brașov, România, capital social 1.242.740 lei, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din Brașov sub nr. J08/1893/09.08.2006, cod unic de înregistrare 18923068, telefon 0374494418, fax 0374826083, email somfy.romania@somfy.com, suntem deținătorul și proprietarul acestui website. Subscrisa aparținem Grupului SOMFY.

Directorul editorial al acestui website este Cosmin Pintoc.

Acest website este găzduit de societatea CLARANET, cu sediul social în strada Faubourg du Tempe nr. 18-20, 75011 Paris, Franța, având număr de telefon 0170137000.

 1. DESTINAȚIA ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE

Acest Website găzduit la adresa http://www.somfypro.ro/ (denumit în continuare „Site-ul„) este destinat exclusiv persoanelor fizice sau juridice rezidente în România și care doresc:

 • să obțină informații generale cu privire la SOMFY;

 • informații specifice, inclusiv cu privire la produsele și serviciile SOMFY;

 • să achiziționeze produse Somfy oferite prin intermediul spațiului ”Magazin Online”, la momentul la care un „Magazin Online” va fi disponibil pe Site;

 • înregistrarea la serviciile oferite prin intermediul rubricii ”Contul Meu”.

Site-ul este pus la dispoziția dumneavoastră în baza acestui document privind Informațiile Juridice, precum și ale oricăror altor reglementări existente pe Site-ul nostru.

Utilizarea Site-ului implică acceptarea automată a practicilor noastre și respectarea prezentului document. Vă rugăm să citiți cu atenție acest document mai înainte de utilizarea Site-ului sau a creării unui cont pe Site. Prin accesarea și utilizarea acestui Site vă exprimați acordul cu privire la prezenții termeni și condiții, inclusiv cu privire la eventualele modificări ulterioare. În cazul în care nu doriți să vă exprimați acordul cu privire la prezentele Informații Juridice, vă rugăm să nu mai accesați și/sau să nu mai utilizați acest Site.

În cazul în care vă înregistrați la serviciile oferite prin intermediul rubricii ”Contul Meu” disponibilă pe Site, Termenii și Condițiile de Utilizare a Serviciilor Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței vor fi de asemenea aplicabili, inclusiv Condițiile Speciale de utilizare a Camerei IP, dacă este cazul. Pentru a vă putea înregistra la serviciile oferite prin intermediul rubricii ”Contul Meu”, va trebui să vă exprimați acordul cu privire la respectivii termeni și condiții. În caz de discrepanțe între respectivii termeni și condiții și prezentul înscris privind Informații Juridice, Termenii și Condițiile de Utilizare a Serviciilor Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței, inclusiv Condițiile Speciale de utilizare a Camerei IP, vor prevala.

Având în vedere faptul că Somfy este parte a Grupului Somfy, există posibilitatea ca informațiile cu privire la produse și servicii să nu fie valabile pentru fiecare țară. Astfel, este foarte posibil ca produsele indicate sau serviciile descrise în acest Site să nu fie valabile în toate țările, inclusiv în România.

SOMFY va depune toate eforturile pentru a garanta securitatea maximă a utilizatorului pe durata accesării și navigării Site-ului. Cu toate acestea, SOMFY nu va fi responsabilă:

 • în caz de imposibilitate de accesare temporară a Site-ului, cauzată de mentenanța tehnică sau actualizarea informațiilor publicate;

 • în caz de atac cu viruși sau de către terțe persoane, precum nici cu privire la potențialele consecințe ale unor astfel de acțiuni;

 • în caz de utilizare anormală sau exploatare ilegală a Site-ului, utilizatorul este unic responsabil pentru daunele provocate terților și pentru consecințele acțiunilor sale sau eventualele plângeri care se pot formula.

Somfy își rezervă dreptul de a amenda, modifica și/sau înlocui total sau parțial acest Site, împreună cu informațiile și materialele conținute de acesta, inclusiv aceste Informații Juridice și/sau Termenii și Condițiile de Utilizare a Serviciilor Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței, și/sau Politica de Confidențialitate. Vă rugăm să verificați periodic aceste Informații Juridice precum și Termenii și Condițiile, dacă este cazul, pentru eventuale modificări sau completări.

Informațiile disponibile pe Site, cu excepția listelor de produse și cu excepția situației în care nu este o eroare, au doar scop informativ și de recomandare, și nu atrag răspunderea Somfy cu privire la acuratețea acestora.

 1. DREPTUL DE AUTOR

 1. Protecția drepturilor de autor

Cu excepția situațiilor în care se indică contrariul, toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile de autor, patente, mărci, drepturi asupra bazelor de date și drepturi de grafică și design) asupra tuturor informațiilor și materialelor disponibile pe Site sunt și vor rămâne în proprietatea Somfy sau ale societăților afilitate acesteia din cadrul Grupului Somfy, sau sunt utilizate cu consimțământul deținătorilor legali, și sunt rezervate în mod expres.

Acest Site împreună cu toate informațiile și materialele disponibile pe acesta (inclusiv toate textele, logo-urile, graficele, imaginile, desenele, sunetele, imaginile video și software-ul) sunt protejate de drepturi de autor. Toate drepturile sunt astfel rezervate.

 1. Condiții de utilizare:

 1. Informațiile și/sau materialele care nu sunt disponibile într-un „fișier de descărcare” nu pot fi printate, distribuite, modificate, publicate, afișate, reproduse sau utilizate pentru crearea de alte materiale derivate, în totalitate sau parțial, în orice modalitate.

 2. Informațile/materialele disponibile în fișierul de descărcare pot fi printate sau descărcate pentru scopuri interne, de informare și necomerciale și doar pentru utilizarea dumneavoastră personală. Acestea nu pot fi transmise sau puse la dispoziția clienților dumneavoastră sau a altor terțe părți și nu pot fi distribuite.

Toate copiile unor astfel de informații/materiale trebuie să includă notificările noastre cu privire la proprietatea și drepturile de autor. Îndepărtarea unor astfel de notificări reprezintă o încălcare a prezentului înscris cu privire la Informațiile Juridice și dă dreptul Somfy la solicitarea de despăgubiri.

Nu aveți dreptul să modificați astfel de informații. Pe cale de excepție, sunteți autorizat să traduceți aceste informații/materiale cu scopul de a facilita înțelegerea lor de către membrii echipei dumneavoastră, situație în care veți fi răspunzător pentru conținutul traducerii realizate.

Ne rezervăm dreptul de a retrage o astfel de autorizare în orice moment în baza unei notificări, transmisă în mod individual sau prin intermediul acestui Site. În acest caz, orice utilizare va fi întreruptă de îndată și toate informațiile și materialele utilizate în baza respectivei autorizări vor trebui returnate sau distruse, conform opțiunii exprimate de Somfy.

 1. MĂRCI

Mărcile SOMFY împreună cu ansamblul mărcilor figurative sau nu și, mai general, toate celelalte mărci, ilustrații, imagini și logo-uri menționate în acest Site, indiferent dacă acestea sunt înregistrate sau nu, sunt și rămân în proprietatea exclusivă a SOMFY ACTIVITES SA, o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând conform legislației din Franța, cu sediul social în 50 Avenue du Nouveau Monde – 74300 Cluses, înregistrată sub nr. 476.980.362, locul înregistrării: Annecy, SIRET: 476.980.362.00091, Cod APE: 741J, nr. TVA: FR08476980362, sau a afiliaților acesteia la nivel global sau sunt reproduse cu acordul proprietarilor acestora.

Reproducerea totală sau parțială, modificarea sau utilizarea oricăreia dintre mărcile, ilustrațiile, imaginile și logo-urile existente pe Site din orice motiv și prin orice mijloc, fără acordul expres prealabil al SOMFY ACTIVITES SA, al terțelor părți sau ale deținătorului mărcii sunt strict interzise, cu excepția situației în care sunt utilizate pentru a crea un link hipertext către Site-ul nostru în conformitate cu paragraful 5 de mai jos.

Accesul la acest Site și utilizarea sa nu conferă nici un drept asupra mărcilor și a altor ilustrații, imagini, logo-uri conținute în cadrul acestuia.

 1. LINK-URI HIPERTEXT

 1. Link-uri făcute de către noi: pentru un acces cât mai facil, vă punem la dispoziție link-uri hipertext către diverse alte website-uri. Cu toate acestea, subscrisa nu reprezentăm și nu controlăm astfel de website-uri și nu suntem răspunzători pentru conținutul acestora și/sau pentru politica de confidențialitate aplicată de respectivele website-uri.

 2. Link-uri făcute de către dumneavoastră: crearea unui link către Site-ul nostru necesită acordul nostru prealabil, cu excepția situației în care sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

 • sunteți client al SOMFY sau al uneia din firmele din Grupul SOMFY;

 • utilizați link-ul în mod corect, ceea ce presupune, în special, faptul că nu creați confuzii cu privire la relația pe care o aveți cu oricare din firmele Grupul nostru;

 • creați un link către pagina de start a Site-ului nostru, într-un mod care ne atribuie Site-ul către care s-a creat legătura în mod clar și neechivoc, și în nici un caz nu creați un link către o altă pagină de pe Site-ul nostru și nu reproduceți o parte a Site-ului nostru;

 • în scopul creării link-ului, reproduceți sigla ”SOMFY” întocmai cum aceasta este redată mai jos, exact cu aceleași dimensiuni;

 • declarați utilizarea unui link în scris directorului nostru editorial în termen de cel mult cinci (5) zile lucrătoare de la data creării acestuia, prin transmiterea unui email la adresa somfy.romania@somfy.com.

Ne rezervăm dreptul de a solicita ștergerea imediată a oricărui link, în cazul în care considerăm că interesele noastre sunt supuse riscului de a fi prejudiciate, fără nici o altă justificare și fără a fi necesară transmiterea unei notificări prealabile.

 1. ALTE DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Orice produs, proces sau tehnologie descrise în acest Site pot face obiectul altor Drepturi de Proprietate Intelectuală rezervate de noi sau de terțe părți. Prin prezenta nu se conferă nici un drept de utilizare asupra acestor Drepturi de Proprietate Intelectuală.

 1. RĂSPUNDERE

 1. Depunem toate eforturile pentru a vă furniza informații corecte, complete și actuale. Cu toate acestea, nu oferim garanții cu privire la informațiile disponibile pe Site.

 2. Ne rezervăm dreptul de a actualiza sau modifica informațiile conținute pe Site fără o notificare prealabilă. În special, produsele afișate pot fi modificate sau retrase în orice moment.

 3. În cazul în care accesați Site-ul din altă țară decât România, nu vă putem garanta că informațiile disponibile pe Site sunt conforme cu normele legale locale aplicabile în țara dumneavoastră. Accesați Site-ul din propria inițiativa și sunteți responsabil pentru respectarea tuturor reglementărilor de ordine publică din țara dumneavoastră.

 4. Vă invităm să verificați toate informațiile conținute în Site cu Somfy S.R.L.

 5. Cu toate că depunem toate eforturile pentru a asigura exactitatea informațiilor și a materialelor disponibile pe Site, Somfy nu garantează faptul că conținutul Site-ului este actualizat, complet sau exact sau că conținutul acestuia este liber de orice defecte, erori și/sau viruși. Accesarea și utilizarea Site-ului și a conținutul acestuia se realizează pe propriul risc. Este în special responsabilitatea dumneavoastră să vă protejați împotriva eventualilor viruși sau a altor elemente de natură districtivă sau dăunătoare.

 6. Prin prezenta vă informăm și vă exprimați acordul cu privire la faptul că veți fi personal responsabil pentru utilizarea Site-ului și pentru toate comunicările și activitățile desfășurate în cadrul sau în legătură cu acest Site. În cazul în care luăm la cunoștință că sunteți sau ați fost angajat în activități interzise sau că ați încălcat în orice altă modalitate prezenta notă privind Informațiile Legale, vom putea să vă refuzăm accesul temporar sau permanent pe Site.

 7. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că punem la dispoziție Site-ul exclusiv pentru utilizarea sa în scopuri personale și necomerciale. Vă exprimați acordul să nu utilizați Sit-ul sau oricare din informațiile disponibile pe acesta în scopuri comerciale.

SOMFY nu va fi responsabilă pentru orice daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea Site-ului și/sau ca rezultat al faptului că anumite informații ar putea fi incomplete sau neactualizate, cu excepția cazurilor în care răspunderea nu poate fi exclusă sau limitată prin lege.

 1. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

În caz de conflicte izvorâte în legătură cu accesarea sau utilizarea, de către dumneavoastră, a acestui Site, se va aplica legea din România și vor fi competente instanțele de judecată din Brașov, România, cu excepția situațiilor reglementate prin lege.

 

 

TERMENI ȘI CONDIȚII

Prin înscrierea la Serviciile Somfy pentru control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței, vă exprimați acceptul cu privire la prezenții Termeni și Condiții de Servicii, precum și cu privire la condițiile specifice aferente fiecărui produs Somfy și, dacă este aplicabil, cu privire la Manualul Utilizatorului aplicabil. Astfel, vă rugăm să citiți cu atenție aceste documente, puse la dispoziție la momentul înregistrării la Serviciile Somfy. Aceste documente sunt disponibile și pe pagina de internet a SOMFY (www.somfy.ro).

 

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SERVICIILOR SOMFY

DE CONTROL LA DISTANȚĂ A SISTEMELOR DE AUTOMATIZARE A LOCUINȚEI

Valabil pentru România

Data intrării în vigoare: 01.02.2017

 

 

 

PREAMBUL

 

Prezenții termeni și condiții guvernează relația contractuală dintre SOMFY S.R.L., o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu prevederile din România, cu sediul în Brașov, str. Fundătura Hărmanului nr. 2, spațiul E4, Județul Brașov, România, capital social 1.242.740 lei, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din Brașov sub nr. J08/1893/09.08.2006, cod unic de înregistrare 18923068, telefon 0368444081, fax 0368444082, email somfy.romania@somfy.com (denumită în continuare ”SOMFY„) și ”Utilizator”, astfel cum acesta este definit în prezentul document, în baza căruia sunt furnizate Serviciile Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței.

 

Articolul 1 – DEFINIȚII

 

Termeni și Condiții: prezentul document care reglementează termenii și condițiile standard în baza cărora Somfy furnizează către Utilizator Serviciile Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței.  

 

Administrator: persoana fizică care are dreptul să creeze Contul, să acceseze și să administreze Contul Utilizatorului și Serviciile Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței, precum și să facă modificări de natură a afecta ceilalți Utilizatori ai Serviciilor Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței (ex. drepturi de acces, profil, etc.) în cazul în care astfel de funcționalități sunt disponibile în ofertă. Administratorul va putea fi Utilizatorul sau altă persoană desemnată de acesta.

 

Utilizator: orice persoană fizică cu capacitate deplină de exercițiu sau persoană minoră care acționează sub autoritatea unei persoane majore, precum și orice persoană juridică legal constituită care se înscrie la Serviciile Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței prestate pe teritoriul României. Utilizatorul va fi utilizatorul final al produsului Somfy.   

 

Sisteme de Automatizare a Locuinței: sisteme de soluții de case inteligente care utilizează una sau mai multe dintre tehnologiile compatibile cu Serviciile Somfy oferite în baza prezenților termeni și condiții.

 

Sistem de Automatizare: sistemul de automatizare reprezintă un sistem de informare electronic și de tehnologii de telecomunicații utilizate în clădiri. Soluțiile Somfy de Sisteme de Automatizare a Locuinței contribuie la confortul dumneavoastră (ex. automatizare, centralizare a sistemelor de control și programare), la securitatea (ex. alarme) sau la economisirea de energie (ex. automatizarea casei dumneavoastră).

 

Echipament de Automatizare: totalitatea echipamentului compatibil propus de Somfy (produs Somfy) sau de terțe părți, care permit utilizarea Serviciilor Somfy pentru controlul la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței.

 

Servicii de Acces Internet: serviciu prestat de terți operatori, independenți de acest Contract (Prestatori de Servicii de Internet) care permite Utilizatorilor accesarea rețelei de internet.

 

Rețea de Internet: rețea internațională care permite schimbul de date în format electronic prin utilizarea de rețele de comunicare electronică, accesibile de orice persoană care deține echipamentul de necesar și care beneficiază de Servicii de Acces Internet.

 

Modem ADSL/Router de internet: echipament terminal care facilitează accesul la internet. Echipamentul este furnizat Utilizatorului de către un Prestator de Servicii de Internet, ca parte din abonamentul acestuia la un Serviciu de Acces Internet, sau este achiziționat independent de către Utilizator și este conectat la Serviciul de Acces Internet pe bază de abonament.

 

Detalii de conectare (logare): codurile personale de acces care permit Utilizatorului să se conecteze și să acceseze Serviciile Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței, în limitele acordate de Administrator, după caz.

 

Manualul Utilizatorului: documente puse la dispoziția Utilizatorului de către distribuitorul produsului Somfy la data achiziționării, conținând condițiile de instalare și utilizare ale respectivului produs Somfy (detalii tehnice și o descriere detaliată a serviciilor oferite de Somfy, împreună cu instrucțiunile de înregistrare). Manualul Utilizatorului este conceput de Somfy și face parte integrantă din Termeni și Condiții după înregistrare. Manualul Utilizatorului este disponibil și pe pagina noastră de internet www.somfy.ro.

Cont: sistemul constând într-o adresă de email și o parolă, care permite Utilizatorului accesul și utilizarea Serviciilor Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței pentru care a optat, în limitele acordate de Administrator, după caz.

 

Articolul 2 - OBIECTUL

 

Obiectul prezenților Termeni și Condiții pentru servicii este de a stabili termenii și condițiile standard în baza cărora SOMFY S.R.L. furnizează Utilizatorului Servicii Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței.

 

Articolul 3 – DESCRIEREA SERVICIILOR SOMFY DE CONTROL LA DISTANȚĂ A SISTEMELOR DE AUTOMATIZARE A LOCUINȚEI

 

Serviciile Somfy oferite în baza prezenților Termeni și Condiții permit Utilizatorului să controleze și să programeze Sistemele de Automatizare a Locuinței, în principal din afara locuinței Utilizatorului, prin utilizarea de tehnologii de telecomunicații. Pentru a afla descrierea detaliată a fiecăruia dintre Serviciile Somfy și opțiunile disponibile pentru Utilizator, vă rugăm să citiți condițiile speciale aferente fiecărui produs Somfy și, dacă este cazul, Manualul Utilizatorului aplicabil.     

         

Articolul 4 – CONDIȚII TEHNICE

 

Pentru a putea dobândi accesul la Serviciile Somfy de Control la Distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței, următoarele condiții vor trebui îndeplinite în mod cumulativ:      

       

4-a) existența de Sisteme Automate compatibile în locuința Utilizatorului

 

Echipamentul de Automatizare asociat Serviciilor Somfy va trebui să includă un protocol compatibil de comunicare: ”Radion Technology Somfy”, ”io-homecontrol” sau alt protocol compatibil cu oferta de Servicii Somfy pentru controlul la distanță al Echipamentelor Automatizate.

Sistemelor de Automatizare a Locuinței vor fi instalate și utilizate în conformitate cu Ghidul de Instalare oferit Utilizatorului la momentul achiziționării produselor. În eventualitatea unei defecțiuni a Sistemului de Automatizare a Locuinței, Utilizatorul va aplica termenii și condițiile de vânzare și garanție aplicabili la momentul achiziționării produselor.  

             

4-b) Conectarea Sistemelor de Automatizare a Locuinței la echipamente compatibile de telecomunicații

 

Utilizatorul trebuie să dețină Sisteme de Automatizare a Locuinței conectate la echipamente de telecomunicații după cum urmează:

* Echipamente de telecomunicații pentru internet

Utilizatorul va trebui să dețină următorul echipament:

- Modem ADSL sau Router de Internet compatibile

Pentru a vedea lista aparatelor Modem ADSL sau a router-elor de Internet compatibile, Utilizatorul poate verifica lista disponibilă pe pagina de internet www.somfy.ro sau se poate adresa vânzătorului pentru solicitarea de informații.   

Configurarea router-ului/Modemului ADSL se realizează sub unica responsabilitate a Utilizatorului. Somfy nu va fi ținută responsabilă pentru setările incorecte.

- Acces la un Serviciu de Acces Internet

Pentru a accesa Serviciul Somfy de control la distanță, Sistemele de Automatizare a Locuinței trebuie să fie conectate la un Router Internet sau la un Modem ADSL conectat în permanență la internet.

Accesul la Serviciul Somfy de control la distanță se va putea realiza cu condiția ca Utilizatorul să fie situat într-o arie geografică care să aibă conexiune internet prin utilizarea unei linii telefonice sau a fibrei optice, și să fie abonat la un serviciu de internet.

SOMFY atenționează Utilizatorul cu privire la potențialele pene de curent, care vor putea genera o afectare parțială sau totală a funcționalității produsului conectat la serviciul de furnizare de energie (a se vedea ghidul produsului). În acest sens, este datoria Utilizatorului de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea unei astfel de situații.

* Dacă este cazul: accesul la un serviciu de telefonie (în cazul în care este disponibil controlul prin intermediul telefonului – a se vedea Manualul Utilizatorului aferent)

Utilizatorul va trebui să dețină un abonament de servicii de telefonie încheiat cu un operator de astfel de servicii și va trebui să se asigure că linea telefonică va rămâne în funcțiune pe întreaga durată a Serviciilor Somfy de contr ol la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței.

Atenție: Serviciile Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței pot suferi restricții severe din cauza tehnologiei utilizate de însuși sistemul de telecomunicații. Somfy nu va fi ținută responsabilă în cazul apariției unor astfel de restricții.

* În cazul în care aparatul funcționează cu bluetooth, Utilizatorul va necesita un terminal compatibil – a se vedea Manualul Utilizatorului aplicabil.

 

4-c) compatibilitate tehnică și echipament de informație tehnologică

 

Administratorul este responsabil pentru verificarea compatibilității configurației echipamentului tehnic și de informație tehnologică (ex. software, sisteme de operare, etc.) cu Serviciile Somfy de control la distanță Sistemelor de Automatizare a Locuinței.

 

4-d) o adresă de email valabilă

 

Utilizatorul va trebui să dețină o adresă de email valabilă pe întreaga durată a Serviciilor Somfy. În eventualitatea schimbării adresei de email, Utilizatorul va actualiza, în cel mai scurt timp posibil, adresa de email înregistrată în Cont în mod corespunzător.

Utilizatorul își exprimă acordul cu privire la primirea pe email  de informații esențiale în legătură cu acești Termeni și Condiții și cu Serviciile Somfy, precum confirmarea înregistrării pentru Serviciile Somfy solicitate și procedua de accesare a Serviciilor Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței, inclusiv detaliile de conectare.

Transmiterea unui email se va realiza, de regulă, de îndată. Totuși, întârzieri vor putea apărea în transmiterea unui email, din motive ce sunt în afara controlului Somfy, legate de natura rețelei de internet.

Cu excepția situațiilor de culpă sau neglijență din partea SOMFY, SOMFY nu va fi ținută responsabilă pentru astfel de întârzieri.

 

Articolul 5 – PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE

 

Procedura de înregistrare este descrisă în Manualul Utilizatorului aplicabil sau în ghidul produsului pentru fiecare produs Somfy în parte.

 

Articolu 6 – DETALII DE CONECTARE ȘI ACCES LA SERVICII

a) Precauții

 

Accesul la Serviciile Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței se acordă cu condiția ca, în prealabil, să fi fost setate și introduse datele de conectare (login) ale Utilizatorului la momentul creării Contului pe Site. Datele de conectare sunt personale și confidențiale.

Din motive de securitate, Somfy recomandă Utilizatorilor să își modifice detaliile de conectare în mod regulat și să ia măsurile necesare pentru ca acestea să nu fie comunicate persoanelor din afara cercului său privat. Orice altă utilizare a acestora este în mod vehement nerecomandată de către SOMFY. Cu excepția cazului în care se dovedește culpa SOMFY, Administratorul este unic responsabil pentru utilizarea acestora, inclusiv de către alți Utilizatori.

SOMFY nu deține mijloacele tehnice pentru verificarea identității persoanelor care utilizează Serviciile Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței, prin intermediul sistemelor Smartphone sau touchpad, care pot fi utilizate pentru a controla echipamentele conectate de către Utilizator. Este responsabilitatea Utilizatorului de a implementa restricții suplimentare cu privire la accesul la aplicațiile sale Smartphone sau la touchpad (configurarea unei parole pe smartphone sau pe touchpad conform funcționalităților tehnice aferente modelului folosit). În caz de pierdere sau furt al echipamentului smartphone sau touchepad, sau în cazul în care Utilizatorul are suspiciuni că datele sale de conectare sunt utilizate în mod fraudulos, SOMFY recomandă Utilizatorului schimbarea de îndată a datelor de conectare. Utilizatorul poate modifica personal datele de conectare, conform instrucțiunilor din manualul produsului dedicat pentru fiecare dintre Serviciile Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței. În cazul în care întâmpină dificultăți, Utilizatorul le va notifica de îndată Serviciului de Relații cu Clienții (detalii de contact în articolul 12, ”Suport/Contactați-ne”). Serviciul de Relații cu Clienții îl poate asista pentru a reseta datele de conectare sau poate informa Utilizatorul cu privire la procedura necesară.

În cazul Utilizatorilor persoane juridice, reprezentantul legal al Utilizatorului va numi persoanele cu drept de acces la datele de conectare și/sau care vor putea acționa în calitate de administratori ai Contului, reprezentantul legal al persoanei juridice în cauză fiind singurul responsabil pentru persoanele care au dreptul să acceseze Contul.

 

b) Mutarea și/sau vânzarea Sistemelor de Automatizare a Locuinței

 

Serviciile Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței sunt utilizate de Utilizator cu titlu exclusiv personal. Acestea nu pot fi revândute, cu excepția situației în care Utilizatorul înstrăinează imobilul cu privire la care sunt instalate Serviciile Somfy.

În cazul în care Utilizatorul se mută și/sau dorește să înstrăineze Sistemele de Automatizare (ex. în cazul vânzării locuinței împreună cu sistemul de alarmă), acesta va notifica SOMFY prin email (detalii de contact în articolul 12, ”Suport/Contactați-ne”).

Pentru a obține noi date de conectare, noul proprietar va trebui să transmită o solicitare de înregistrare la Serviciile Somfy de Control la Distanță prin email la Serviciul de Relații cu Clienții (detalii de contact în articolul 12, ”Suport/Contactați-ne”), împreună cu o copie a documentului care să ateste dovada transmiterii dreptului de proprietate asupra Echipamentului de Automatizare de către proprietarul anterior, împreună cu datele de contact ale proprietarului anterior. Noile date de conectare vor deveni valide la momentul primirii email-ului de confirmare transmis de SOMFY către noul proprietar.

În cazul mutării, Utilizatorul va fi unic responsabil pentru reconfigurarea ansamblului de echipamente informatice, tehnice și de telecomunicații cu Serviciile Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței.

 

Articolul 7 – UTILIZAREA SERVICIILOR

 

Cu excepția cazului în care se dovedește a fi culpa SOMFY, Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru orice utilizare abuzivă a Serviciilor Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței și/sau de natură să cauzeze daune.  

Utilizatorul se angajează să utilizeze Serviciile Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței într-o manieră responsabilă și doar în scopuri legale, respectând drepturile și libertățile individuale ale fiecărei persoane (ca, spre exemplu, dreptul la intimitate) și ordinea publică. Utilizarea Serviciilor Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței în scopuri comerciale nu este permisă și este strict interzisă.

Este în special responsabilitatea Administratorului să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că sunt luate toate măsurile de precauție ori de câte ori Serviciile ar putea fi utilizate de un minor sau de orice alt membru al imobilului sau de orice alt Utilizator terț autorizat (Administratorul și/sau persoanele autorizate de Utilizatorul persoană juridică, după caz, vor trebui să vegheze, în special, asupra păstrării confidențialității datelor de înregistrare).

 

Articolul 8 – LUCRĂRI DE MENTENANȚĂ SAU ACTUALIZĂRI TEHNICE NECESARE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII CALITĂȚII SERVICIILOR

 

În mod excepțional, din rațiuni de mentenanță, pentru a rezolva eventualele probleme tehnice sau pentru a întreprinde diverse operațiuni ce au ca scop îmbunătățirea calității serviciilor oferite, SOMFY va putea suspenda temporar accesul la Serviciile Somfy. SOMFY se angajează să informeze Utilizatorul în prealabil, prin comunicare electronică (email), cu privire la astfel de întreruperi ale Serviciilor Somfy.

În caz de întreruperi ale Serviciilor Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței, Utilizatorul va putea adresa întrebări sau reclamații la Serviciul Somfy de Relații cu Clienții (detalii de contact în articolul 12, ”Suport/Contactați-ne”).

Somfy este preocupată în mod constant de îmbunătățirea calității Serviciilor sale, motiv pentru care este posibil ca aceasta să trebuiască să le actualizeze. Aceste actualizări pot conține corecții de bug, îmbunătățiri ergonomice ale soluției HMI (Interfața de pilotaj Home Machine) de monitorizare a Sistemelor de Automatizare a Locuinței sau îmbunătățiri de funcționalitate. Aceste îmbunătățiri vor fi realizate după ce Utilizatorul va fi fost informat în prealabil conform articolului 14 – ”Modificări Contractuale”.

 

Articolul 9 – RĂSPUNDERE

9-a) Răspunderea Utilizatorului

 

Procesul de înregistrare la Serviciile Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței este realizat sub răspunderea Administratorului.

Administratorul este responsabil pentru instalarea corespunzătoare a dispozitivelor compatibile și utilizarea corespunzătoare a Serviciilor Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței. În special. Administratorul va putea crea și defini scenarii care vor permite transmiterea de comenzi către dispozitive în mod automat (ca, spre exemplu, obloanelor sau jaluzelelor) sau va putea acorda drepturi de acces altor Utilizatori. Utilizatorul și Administatorul se vor asigura că scenariile nu pun în primejdie siguranța ocupanților și a produselor operate. Este obligația Utilizatorului și a Administratorului să verifice conformitatea instalării sau să asigure verificarea acesteia și să se asigure că este utilizată în conformitate cu standardele și regulamentele în vigoare.

Sistemelor de Automatizare a Locuinței transmit informații prin intermediul echipamentelor de telecomunicații (ex: internet). Din această cauză, Serviciile Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței depind de funcționarea corespunzătoare a acestor rețele și echipamente de telecomunicații. SOMFY nu este responsabilă pentru eventualele erori sau pentru indisponibilitatea Serviciului de acces la Internet. Revine în responsabilitatea Utilizatorului a se asigura că Servicul de acces la Internet funcționează în mod corespunzător.

 

Mesaje text și notificări:

 

Informațiile care sunt transmise de serviciul de informații prin mesaje text sau pe email reprezintă informații adiționale cu privire la statusul senzorilor. Nu reprezintă un sistem de supraveghere la distanță. Înainte de orice intervenție a unei terțe persoane (ca, spre exemplu, pompierii sau alte servicii publice), vă rugăm să verificați materialitatea și conformitatea informațiilor transmise de serviciul nostru. SOMFY nu va fi responsabilă pentru defectele intervenite în acest sistem de informații cauzate de o lipsă de vigilență a Utilizatorului și/sau de o încălcare a regulilor sau recomandărilor furnizate cu privire la utilizarea acestui Serviciu Somfy.

 

9-b) Răspunderea Somfy

 

SOMFY furnizează Servicii de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței în baza unei obligații de mijloace și diligență. SOMFY este responsabilă pentru îndeplinirea conformă a obligațiilor care îi revin în baza prezenților Termeni și Condiții și a legislației și normelor aplicabile în vigoare. SOMFY nu va răspunde pentru eventualele daune cauzate ca urmare a intervenirii oricăreia dintre următoarele situații:

- nerespectarea recomandărilor și instrucțiunilor de instalare (inclusiv cele privitoare la conectare și configurare), operare, utilizare și mentenanță a produselor și Serviciilor de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței (ex. configurarea neconformă a echipamentului informatic, tehnic, de telecomunicații, a echipamentului de informare tehnologică sau programarea incorectă a scenariilor de funcționare a echipamentelor conectate);

- defecțiuni sau întreruperi ale conexiunii la internet, ale conexiunii telefonice sau ale circuitului electric din clădire;

- suspendarea temporară a Serviciilor Somfy, pentru lucrări de întreținere sau actualizări tehnice necesare în vederea asigurării unei bune calități a Serviciilor Somfy, în cazul în care astfel de lucrări vor fi fost comunicate în prealabil Utilizatorului;

- defecțiuni ale mediului radio al echipamentului conectat (prezența unui ecran radio rezultat din echipamentul radio sau din limitări electrice existente în mediul locuit);

- combinarea Serviciilor Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței cu echipamente conectate care sunt inadecvate sau nu sunt în concordanță cu standardele în vigoare;

- deturnarea Serviciilor Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței, fără ca aceasta să fie consecința unei breșe de securitate în sistemul informatic al Somfy;

- accidente sau dezastre naturale care afectează serviciile furnizate de Somfy, rețelele electrice, rețelele de telecomunicații (ex. supratensiune, fulgere, furtuni, inundații, umiditate, incendii) și orice alt eveniment de forță majoră;

- și, mai general, orice defecțiuni sau întreruperi care nu sunt imputabile Serviciilor Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței (defecțiuni ale rețelelor electrice, ecrane radio parazitare, etc.).

Având în vedere variațiunea de potențiale riscuri care pot rezulta din combinarea mai multor tehnologii utilizate,  Somfy avertizează Utilizatorul cu privire la faptul că Serviciile Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței necesită adoptarea de măsuri de precauție suplimentare de către Utilizator și de către persoanele care locuiesc în imobilele respective sau care sunt autorizate să utilizeze Serviciile Somfy, cu scopul de a evita serioase prejudicieri ale ocupanților, precum jafuri, incendii sau inundații.  Astfel de măsuri suplimentare de precauție constau, în principal, în:

- operațiuni periodice de testare (cel puțin la intervale lunare) sub supravegherea îndeaproape a Utilizatorului, pentru a vă asigura că echipamentul funcționează în mod corespunzător în momentul în care este conectat la Serviciile Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței precum și în cazul adăugării de echipament suplimentar;

- setarea de scenarii care sunt sigure pentru ocupanții imobilului, luând în considerarea mediul ambiental din imobil și orice situație specifică privitoare la fiecare ocupant (ex. persoane cu dizabilități, copii mici, prezența animalelor);

- operațiuni de mentenanță și de testări periodice ale echipamentelor conectate sau setarea Serviciilor Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței de către un profesionist în domeniul caselor inteligente. Serviciile Somfy pentru Consumatori sunt disponibile pentru a vă oferi sfaturi și pentru a vă pune în legătură cu profesioniști calificați (a se vedea datele de contact ale Serviciilor Somfy pentru Consumatori de mai jos).

Somfy nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru daunele cauzate de jafuri, incendii, explozii sau inundații, dacă Utilizatorul nu a adoptat nici o măsură de siguranță cu privire la utilizare.

În plus, Somfy nu va putea fi obligată să repare consecințelor daunelor suferite de Utilizator, dacă acestea nu rezultă direct din funcționarea defectuoasă a Serviciilor Somfy de Automatizare a Locuinței.

Prezenții Termeni și Condiții nu înlocuiesc în nici o situație polițele de asigurare care reprezintă o responsabilitate a Utilizatorului de a le încheia pentru a acoperi toate riscurile care ar putea afecta ocupanții, imobilul și bunurile care se găsesc în acesta (inclusiv jafuri, incendii, inundații, explozii).

 

Articolul 10 – FORȚA MAJORĂ

 

Neîndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor ce le revin de către oricare dintre părțile prezenților Termeni și Condiții nu va atrage răspunderea acestora în cazul în care neîndeplinirea este cauzată de un eveniment de forță majoră, astfel cum acesta este definit de art. 1351 alineatul (2) din Codul Civil Roman și/sau astfel cum este indicat în paragraful de mai jos.

După cum se agreează în mod expres, următorele evenimente vor fi considerate evenimente de forță majoră, independent de criteriile ca astfel de evenimente să fie imprevizibile, invincibile, inevitabile și de natură externă, dacă acestea sunt în afara controlului Părților și chiar dacă acestea sunt doar parțiale:

- interzicerea sau restricția, de către autoritățile publice, cu privire la furnizarea de servicii de telecomunicații, în special orice întreruperi ale serviciilor, solicitate în mod expres de către o autoritate administrativă sau juridică competentă;

- întreruperea furnizării de energie, defecțiuni și/sau întreruperi ale rețelelor de comunicații, inclusiv ale rețelelor care asigură accesul la internet;

- deranjamente și/sau sabotaje ale infrastructurii de telecomunicații, acte de piratare de software;

- incendii, fulgere, inundații și alte catastrofe naturale, daune cauzate de apă, condiții meteo extreme, avarii, epidemii, revolte, război, război civil, revoluții, atacuri, explozii, acte de vandalism;

- grevă generală sau parțială.  

Aceste evenimente variate reprezintă evenimente de forță majoră, indiferent dacă acestea afectează societatea SOMFY sau contractorii acesteia.

Orice eveniment de forță majoră suspendă executarea obligațiilor ce rezultă din prezenții Termeni și Condiții pe întreaga durată a acestuia precum și pe durata producerii efectelor acestuia.

Cu toate acestea, în cazul în care efectele evenimentului de forță majoră durează mai mult de treizei (30) de zile consecutive, oricare dintre Părți va putea să denunță Termenii și Condițiile prin notificarea celeilalte părți cu privire la decizia de încetare transmisă prin poștă cu confirmare de primire, fără ca o astfel de încetare să dea dreptul oricăreia dintre Părți la primirea de compensații. Încetarea va deveni efectivă după o perioadă de cincisprezece (15) zile de la data transmiterii notificării.

 

Articolul 11 – CONFIDENȚIALITATE ȘI DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Datele colectate fac obiectul procesării prin mijloace automate. În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, denumite în continuare împreună ”Legea Datelor cu Caracter Personal”, procesarea automată a datelor cu caracter personal este supusă notificării de către SOMFY autorităților dacă sunt îndeplinite condițiile de notificare.

Colectăm informații în două modalități și pentru următoarele scopuri:

(i) informații pe care ni le transmiteți la momentul înscrierii la Serviciile SOMFY de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței, cu scopul de a crea Contul;

Informații privind numele, adresa de email și numărul de telefon ale Utilizatorului sunt solicitate în vederea administrări contului Utilizatorului.

La momentul creării contului Utilizatorului, acesta va fi întrebat dacă dorește să beneficieze de informații adiționale de natură comercială și dacă își exprimă acordul ca datele sale să să poată fi folosite în scopuri comerciale de către SOMFY sau de către partenerii acesteia.

(ii) informații pe care le primim ca urmare a utilizării Serviciilor Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței, cu scopul de a vă putea furniza Serviciile Somfy pentru care ați optat.

Pentru a vă putea furniza Servicile Somfy pentru care ați optat, vom colecta informații tehnice cu privire la echipamentul utilizat (informații tehnice cu privire la configurarea echipamentului dumneavoastră de automatizare, date tehnice, inclusiv parametri de configurare despre echipamentul dumneavoastră de automatizare). Astfel de informații sunt necesare pentru furnizarea Serviciilor Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței. În cazul în care Utilizatorul va opta pentru Servicii Somfy de control distanță pentru Camera IP, Utilizatorul va beneficia de un spațiu personal de stocare disponibil pe server-ele Somfy. Somfy va stoca imaginile/filmele video captate de camera IP a Utilizatorului în spațiul său personal de stocare situat pe serverul Somfy (cu excepția camerelor ”Visidom”, toate stocările se realizează exclusiv local, datorită cardului de memorie SD). Aceste informații vor fi transferate contractorilor noștri din Franța, cu scopul de a fi stocate și păstrate pe serverele noastre pe întreaga durată a Serviciilor Somfy.   

În baza consimțământului dumneavoastră prealabil (exprimat prin activarea funcției pe telefonul dumneavoastră smartphone sau pe touch pad), datele vor dumneavoastră de localizare vor putea fi asociate cu aplicațiile Somfy pentru a putea opera în mod automat Serviciile Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței, în baza localizării geografice a telefonului dumneavoastră smartphone sau a touch pad-ului și a setării asociate. Datele dumneavoastră de localizare sunt colectate și administrate exclusiv de către sistemul de operare din echipamentul dumneavoastră (Apple Inc pentru IOS, Google Inc pentru Android). Funcționarea cu succes a acestei funcții depinde de acuratețea datelor transmise prin intermediul telefonului smartphone sau touch pad. Vă recomandăm să citiți cu atenție politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal a sistemului de operare dn echipamentul dumneavoastră și acuratețea datelor transmise mai înainte de orice utilizare a acestei funcții.

Este posibil să folosim informați tehnice anonime cu privire la utilzarea echipamentului în scopuri statistice. Aceste date anonime ne ajută să ne îmbunătățim serviciile astfel încât să corespundă nevoilor dumneavoastră. În orice situație, astfel de informații cu privire la echipamente nu vor fi transferate către terțe părți și utilizate în alte scopuri fără acordul dumneavoastră expres exprimat în prealabil.

În final, cu scopul de a putea opera Serviciile Somfy, SOMFY va transfera datele colectate de la Utilizator către societățile contractate și împuternicite să ofere servicii de administrare și suport pentru serverele noastre situate în Franța, astfel cum acestea sunt indicate în Politica de Confidențialitate disponibilă pe Site. Societățile împuternicite vor putea uiliza datele dumneavoastră cu caracter personal doar în confomitate cu instrucțiunile SOMFY și doar cu respectarea strictă a drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. SOMFY va putea utiliza informația de mai sus și cu scopul de a oferi produse și/sau servicii similare Utilizatorilor săi (marketing direct), cu condiția de a vă fi exprimat acordul expres în acest sens în prealabil.

Utiizatorul/Administratorul nu este obligat să ne furnizeze datele cu caracter personal solicitate de Somfy. În caz de refuz, Utilizatorul nu își va putea crea un Cont și nu va putea dispune de Serviciile Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței.

În conformitate cu Legea Datelor cu Caracter Personal, dumneavoastră, în calitate de Utilizator/Administrator, aveți drept de acces, dreptul de a interveni asupra datelor și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. De asemnea, în calitate de Utilizator/Administrator aveți dreptul de a vă opune la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și dreptul de a solicita ștergerea acestora, cu excepția situațiilor în care procesarea datelor se face în vederea respectării prevederilor legale. Pentru a exercita aceste drepturi, Utilizatorul/Administratorul va putea transmite o cerere scrisă, semnată și datată, prin scrisoare recomandată sau pe email, conținând numele și prenumele acestuia, numărul echipamentului de automatizare și o copie de pe cartea de identitate către serviciul Somfy de relații cu clienții (date de contact în articolul 12, ”Suport/Contactați-ne”). În plus, Utilizatorul are dreptul de a se adresa justiției.

Pentru mai multe informații cu privire la practicile SOMFY de colectare a datelor cu caracter personl prin intermediul paginii sale electronice de website și despre cum sunt acestea folosite, Utilizatorul poate vizita rubrica ”Date Personale” pe pagina de internet www.somfy.ro.

În cazul în care oricare dintre datele dumneavoastră procesate de către Somfy sunt incorecte, vă rugăm să ne anunțați în cel mai scurt timp.  

 

Articolul 12 – SUPORT/CONTACTAȚI-NE

 

Servicile de relații cu clienții SOMFY S.R.L. sunt disponibile să ajute Utilizatorul cu:

* orice reclamații cu privire la Serviciile Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței.

Telefon: 0368444081

Email: somfy.romania@somfy.com sau prin intermediul unui formular de contact în secțiunea ”Contactează-ne” de pe www.somfy.ro.

* orice solicitări de informați și recomandări cu privire la utilizarea produselor Somfy

Telefon: 0368444081

Email: somfy.romania@somfy.com

Pentru toată corespondența transmisă prin poștă:

SOMFY S.R.L.

Brașov, str. Fundătura Hărmanului n. 2, spațiu E4, jud. Brașov, România.

În toată corespondența, fie electronică, transmisă prin poștă sau/și telefonică, adresată către SOMFY, Utilizatorul își va menționa numele complet, numărul sau referințe pentru produsele instalate și numărul de telefon, pentru a putea facilita soluționarea cererii pe care a adresat-o.

Datele în care, în mod excepțional, serviciile de relații cu clienții nu sunt disponibile, pot fi văzute la adresa http://www.somfy.ro

 

Articolul 13 – DURATA

13-a) Durata contractului

 

Cu excepția cazului în care nu se stipulează altfel în termenii și condițiile specifice fiecărui produs și/sau, dacă este aplicabil, în Manualul Utilizatorului relevant, Termenii și Condițiile vor fi valabili pe o durată nedeterminată de timp. Termenii și Condițiile intră în vigoare la momentul activării Serviciilor Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței. Această dată va fi indicată în email-ul transmis Administratorului prin care se va confirma înregistrarea la Serviciile Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței.

 

13-b) Suspendarea contractului 

 

Utilizarea Serviciului Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței sau utilizarea Echipamentului sau a software-ului de către Utilizatorul care încalcă prevederile acestor Termeni și Condiții privind Serviciile de control la distanță sau orice alte reglementări aplicabile va avea ca efect suspendarea Serviciilor Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței.

Suspendarea va deveni aplicabilă la momentul primirii de către Utilizator a unei scrisori recomandate cu confirmare de primire care va fi rămas fără răspuns după o perioadă de notificare de 72 de ore lucrătoare fără a prejudicia aplicare prevederilor art. 15 ”Încetare” de mai jos.

În cazul în care suspendarea durează o perioadă mai mare de 3 (trei) luni consecutive, SOMFY va avea dreptul de a opri accesul la Serviciile Somfy în conformitate cu prevederile art. 15 ”Încetarea” de mai jos.

 

Articolul 14 – MODIFICĂRI

14-a) Modificări făcute de către SOMFY

 

Există posibilitatea ca SOMFY să fie nevoită să modifice Termenii și Condițiile aferenți Serviciilor Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței. SOMFY va informa Utilizatorul în scris, pe email, cu cel puțin o (1) lună mai înainte ca astfel de modificări să intre în vigoare.

Pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor, există posibilitatea ca SOMFY să actualizeze sistemele software (remedieri de buguri, îmbunătățiri ale interfaței, etc.). În acest caz, Somfy va informa Utilizatorul într-un termen rezonabil.

 

14-b) Modificări făcute de către Utilizator

 

Utilizatorul va putea decide în orice moment să modifice serviciile pentru care s-a înregistrat prin accesarea rubricii aferente de pe pagina de internet www.somfy.ro. Pentru a afla mai multe despre modificarea serviciilor, vă rugăm să citiți Manualul Utilizatorului aplicabil sau să contactați serviciile de relații cu clienții (date de contact în articolul 12, ”Suport/Contactați-ne”).

În cazul în care Utilizatorul/Administratorul adaugă sau șterge o opțiune din Termeni și Condiții, modificarea își va produce efectele, cel mai târziu, în data de 1 a lunii următoare celei în care a fost formulată solicitarea de modificare.

 

Articolul 15 – ÎNCETARE

 

Cu excepția cazului în care este menționat altfel în termenii și condițiile aferente fiecărui produs Somfy și/sau, dacă este aplicabil, în Manualul Utilizatorului relevant, Termenii și Condițiile vor putea înceta în orice moment, cu condiția ca perioadele prealabile de preaviz descrise aici să fie respectate.

Pe durata perioadei de preaviz, ambele părți vor continua să își îndeplinească obligațiile în conformitate cu acești Termeni și Condiții.

Oricare dintre opțiunele de servicii alese vor putea fi încetate în mod distinct de termenii și condițiile principale.

 

15-a) Încetare la solicitarea Utilizatorului

 

Cu excepția cazului în care este menționat altfel în termenii și condițiile aferente fiecărui produs Somfy și/sau, dacă este aplicabil, în Manualul Utilizatorului relevant, Utilizatorul va putea denunța Termenii și Condițiile la orice moment, fără nici o justificare, în secțiunea din contul personal de pe pagina www.somfy.ro sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire transmisă la adresa indicată în art. 12 ”Suport/Contactați-ne”. În acest caz, încetarea își va produce efectele, cel mai târziu, în data de 1 a lunii următoare celei în care a fost primit email-ul electronic sau scrisoarea (confirmarea de primire a solicitării de încetare va reprezenta dovada transmiterii).

 

15-b) Încetarea la solicitarea SOMFY

 

Cu excepția cazului în care este menționat altfel în termenii și condițiile aferente fiecărui produs Somfy și/sau, dacă este aplicabil, în Manualul Utilizatorului relevant, Somfyl va putea denunța Termenii și Condițiile la orice moment, fără notificare prealabilă, în următoarele cazuri:

- furt de identitate de către Utilizator, prin punerea la dispoziție de informații false;

- folosirea necorespunzătoare sau dăunătoare a Serviciilor Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței;

- încălcarea gravă de către Utilizator/Administrator a obligațiilor sale legale sau contractuale.

În celelalte cazuri, SOMFY va putea înceta Termenii și Condițiile pentru motive legitime, precum încetarea furnizării de Servicii Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puțin 3 luni, cu excepția situațiilor în care este menționat diferit în termenii și condițiile aplicabili fiecărui produs și/sau, dacă este aplicabil, în Manualul Utilizatorului relevant.

În oricare dintre situațiile de mai sus, SOMFY va informa Utilizatorul prin email electronic cu confirmare de primire sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

 

15-c) Efectele încetării

 

SOMFY va șterge toate datele stocate pe serverul său, în special datele privind scenariile programate de către Utilizator.

Încetarea Termenilor și Condițiilor pentru Serviciile Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței de către Utilizator sau de către SOMFY din cauza unei neîndepliniri sau fraude din partea Utilizatorului nu va genera dreptul la restituirea Echipamentului de Automatizare (incluzând produse cu brand-ul Somfy), acestea urmând a rămâne în proprietatea Utilizatorului.

 

Articolul 16 – DREPTUL DE RETRAGERE

 

În cazul înregistrării de la distanță, Utilizatorul, în calitate de consumator, are dreptul de retragere în termen de patrusprezece (14) zile de la data înregistrării la Serviciile Somfy, cu efect de la data intrării în vigoare a acestor Termeni și Condiții, în conformitate cu articolul 9 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2014, prin transmiterea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire la Serviciul Somfy de Relații cu Clienții (adresă indicată în art. 12, ”Suport/Contactați-ne”), prin care declară că dorește să își exercite dreptul de retragere.

 

Articolul 17 – CESIUNE

 

Drepturile și obligațiile Utilizatorului din acești Termeni și Condiții nu vor putea fi cesionate, cu excepția cazului în care se aplică art.6 litera (b).

SOMFY va putea cesiona, transfera, delega, subcontracta toate sau o parte din drepturile și obligațiile ce îi revin.

 

Articolul 18 - LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIE

 

Părțile convin că acești Termeni și Condiții vor fi guvernați de legea din România.

În caz de conflict între Părți cu privire la existența, validitatea, interpretarea, executarea sau încetarea serviciilor de acces de la distanță cu privire la care nu se poate găsi o soluție amiabilă, instanțele din România vor avea jurisdicție exclusivă.

În caz de conflicte cu privire la drepturile dumneavoastră în calitate de consumator, vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului la următoarele date de contact:

Telefonul consumatorului: 0219551

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Brașov, str. Al. I. Cuza nr. 12, 50085

Tel: 0268/413.951

Fax: 0268/418.389

Email: reclamații.brasov@anpc.ro

Prin înregistrarea la Serviciile Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței vă exprimați acordul cu privire la prezenții Termeni și Condiții aferenți Serviciilor, la condițiile specifice aferente fiecărui produs Somfy și, dacă este aplicabil, cu privire la Manualul Utilizatorului relevant. În consecință, vă rugăm să citiți cu atenție aceste documente, inclusiv acești Termeni și Condiții care vă vor fi puși la dispoziție pe Site-ul Somfy mai înainte de a vă înregistra la Serviciile Somfy.

 

 

 

 

 

 

     

CONDIȚII SPECIALE PENTRU UTILIZAREA CAMEREI IP

VALABILE PENTRU ROMÂNIA

 

Data intrării în vigoare: 01.02.2017

 

ARTICOLUL 1 – SCOPUL ȘI DESCRIEREA SERVICIILOR SOMFY DE CONTROL LA DISTANȚĂ A CAMEREI IP

 

Acești Termeni și Condiții speciali au ca scop stabilirea termenilor și condițiilor în baza cărora Somfy S.R.L. (denumită în continuare ”Somfy”) pune la dispoziția Utilizatorului serviciul de control la distanță a camerei IP (”Servicii Camera IP”).

Camera IP reprezintă un accesoriu care permite vizionarea de la distanță a imobilului și care utilizează una sau mai multe tehnologii compativile cu Serviciile SOMFY guvernate de prezentele Condiții Speciale pentru Utilizarea Camerei IP (”Condiții Speciale”).

Serviciile Camera IP furnizate în baza acestor Condiții Speciale permit Utilizatorului să capteze fotografii sau filmări video, să le retransmită conform vitezei rețelei IP (internet) utilizată, să le vizionze prin utilizarea unui server securizat pe un computer local sau printr-o aplicație mobilă, din interiorul sau exteriorul imobilului Utilizatorului, sau într-o rețea, prin intermediul tehnologiilor de telecomunicații.

Pentru o descriere detaliată a acestor servicii, Utilizatorul va trebui să citească manualul tehnic al produsului.

 

ARTICOLUL 2 – UTILIZAREA SERVICIILOR SOMFY ÎN LEGĂTURĂ CU CAMERA IP

 

Utilizatorul este de acord să utilizeze Serviciile SOMFY de Camera IP exclusiv în mediul său personal în cadrul familiei și în nici o circumstanță în afara acestor cadre. Orice altă utilizare nu este autorizată de către SOMFY. În special, Serviciile SOMFY de Camera IP privind utilizarea camerei IP nu pot fi utilizate cu scopul de a obține imagini în spații publice sau pentru monitorizarea activității angajaților.

În cazul în care Utilizatorul a decis să utilizeze chiar și așa Serviciile SOMFY de Camera IP în legătură cu utilizarea Camerei IP în cadrul unei relații angajator/angajat (în cazul serviciilor de curățenie sau îngrijire a copiilor la domiciliu), această utilizare se va face sub responsabilitatea unică a Utilizatorului, în conformitate cu prevederile aplicabile de dreptul muncii și prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv eventualele prevederi privind informarea angajaților afectați.

În mod similar, în cazul în care Utilizatorul decide să utilizeze Serviciile SOMFY de Camera IP în legătură cu utilizarea Camerei IP în spații publice, o astfel de utilizare se va afla sub unica responsabilitate a Utilizatorului.

Revine în responsabilitatea Utilizatorului să verifice la autoritățile competente ce prevederi vor trebui respectate pe durata utilizării acestor Servicii de Camera IP.

Utilizatorul își manifestă acordul să utilizeze camera IP în conformitate cu reglementările și prevederile legale în vigoare la momentul utilizării Serviciilor SOMFY de Camea IP. În acest sens, Utilizatorul nu va obține și nu va disemina imaginile în mod ilegal, prin intermediul Serviciului, pentru orice scopuri ilegitime și, în general, imagini care ar putea fi considerate contrare unei prevederi reprimate civil sau penal, ordinii publice, bunelor moravuri (ex. elemente pornografice, proxenetism, pedofilie, instigare la crime sau la ură rasială).

Utilizatorul se angajează și acceptă să nu încalce drepturile terților.

* Utilizatorul își exprimă acordul să nu încalce drepturile altor terțe persoane prin utilizarea de fotografii care implică defăimare, insultă, denigrare sau prejudiciere a dreptului la imagine și la viața privată a altor persoane. Este responsabilitatea Utilizatorului să obțină acordul scris al persoanelor ale căror imagini sunt înregistrate de Camera IP instalată în spații private.

* Utilizatorul își exprimă acordul să nu încalce drepturile altor terțe persoane prin exploatarea sau utilizarea de fotografii sau filme video în lucrări care se bucură de protecția dreptului de autor (texte, imagini sau ale elemente protejate). Este responsabilitatea Utilizatorului să obțină acordul prealabil și drepturile de utilizare necesare. Utilizatorul își exprimă acordul de a nu utiliza astfel de servicii într-un mod care încalcă interesele legitime ale terțelor persoane sau ale SOMFY.

 

ARTICOLUL 3 – LIMITA STOCĂRII FOTOGRAFIILOR

 

Ca parte din Serviciile Camera IP, SOMFY pune la dispoziția Utilizatorului un spațiu personal de stocare pentru înregistrarea imaginilor capturate de Camera IP (cu excepția camerelor ”Visidom”, toate stocările se realizează exclusiv local, datorită cardului de memorie SD). Spațiul de stocare este limitat la o anumită limită de memorie. Mai multe detalii cu privire la aceste limitări sunt disponibile în Manualul Utilizatorului.

 

ARTICOLUL 4 – RĂSPUNDERE

 

Utilizarea de tehnologii de telecomunicații face aleatorie calitatea Serviciilor SOMFY de Camera IP, în special întrucât nu depinde doar de capacitățile tehnice ale SOMFY. Calitatea Serviciilor SOMFY de Camera IP depinde într-o măsură considerabilă de tehnologia de telecomunicații utilizată. Din această cauză, SOMFY nu oferă nici o garanție cu privire la întârzierile de transmitere a fotografiilor sau a filmelor video, cu excepția cazurilor de erori provenite direct de la Serviciului SOMFY de Camera IP. SOMFY avertizează Utilizatorul cu privire la riscul de intruzie în datele disponibile pe internet. Revine în responsabilitatea Utilizatorului să implementeze măsurile necesare pentru păstrarea confidențialității asupra informațiilor sale.

În acest sens, Utilizatorul va trebui să se asigure că echipamentul său conectat la Serviciile Somfy de Camera IP este protejat împotriva oricărei forme de contaminare cu viruși și/sau încercări de intruziune de către hacker-i. Transmiterea realizată de către Utilizator pe internet se realizează pe propriul său risc.

SOMFY nu exercită controlul asupra fotografiilor disponibile pentru Utilizator, stocate și care tranzitează prin intermediul Serviciilor Somfy de Camera IP aflate în legătură cu camera IP. Utilizarea camerei IP se realizează sub responsabilitatea unică și vigilentă a Utilizatorului.

SOMFY nu este responsabilă pentru utilizarea acestor accesorii care s-ar putea utiliza pentru a supraveghea de la distanță spațiul său personal. SOMFY nu poate fi făcută responsabilă pentru conținutul acestora, Utilizatorul fiind unicul responsabil.

Utilizatorul nu va putea ține responsabil pe SOMFY pentru orice daune și/sau pretenții formulate de terțe părți cu privire la utilizarea acestora contrară utilizării descrise în articolul 2 ” UTILIZAREA SERVICIILOR SOMFY ÎN LEGĂTURĂ CU CAMERA IP”.

 

ARTICOLUL 5 – ÎNCETARE ȘI CONSECINȚE

 

Condițiile de încetare indicate în art. 15 din Termenii și Condițiile aferenți Serviciilor Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței sunt aplicabile.

Încetarea prematură a acestor Condiții Speciale și/sau a Termenilor și Condițiilor pentru Servicii nu implică restituirea echipamentului și a accesoriilor de vizualizarea de la distanță a imobilului, acestea urmând a rămâne în proprietatea Utilizatorului. Informăm Utilizatorul că încetarea Serviciilor SOMFY de control la distanță a Camerei IP determină pierderea fotografiilor stocate pe serverele SOMFY începând de la data efectivă a încetării Serviciilor de Camera IP. Înaintea acestei date, Utilizatorul va putea descărca fotografiile stocate, pe calculatorul personal. În cazul camerei ”Visidom”, întrucât toate fotografiile și filmele video sunt stocate local, Utilizatorul va avea posibilitatea de a administra toate înregistrările și după încetarea Serviciilor SOMFY (aplicație mobilă).