Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

 

I.    INFORMAȚII JURIDICE ȘI DATE DE CONTACT
Subscrisa SOMFY S.R.L. (denumită în continuare „Somfy„), o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu prevederile legislației din România, cu sediul în Tărlungeni, str. Zizinului nr. 18, județul Brașov, România, capital social 1.242.740 lei, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din Brașov sub nr. J08/1893/09.08.2006, cod unic de înregistrare 18923068, telefon 0374494418, fax 0374826083, email somfy.romania@somfy.com, este deținătorul și proprietarul acestui site. Subscrisa aparține Grupului SOMFY.
Acest site este găzduit de societatea CLARANET, cu sediul social în strada Faubourg du Tempe nr. 18-20, 75011 Paris, Franța, având număr de telefon 0170137000.


II.    DESTINAȚIA ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE
Acest site găzduit la adresa http://www.somfypro.ro/ (denumit în continuare „Site-ul„) este destinat exclusiv persoanelor juridice rezidente în România care doresc să încheie parteneriate cu Somfy pentru distribuirea de produse Somfy.
Site-ul este pus la dispoziția dumneavoastră în baza acestui document, precum și ale oricăror altor reglementări existente pe Site-ul nostru.
Utilizarea Site-ului implică acceptarea automată a practicilor noastre și respectarea prezentului document. Vă rugăm să citiți cu atenție acest document mai înainte de utilizarea Site-ului sau a creării unui cont pe Site. Prin accesarea și utilizarea acestui Site vă exprimați acordul cu privire la prezenții termeni și condiții, inclusiv cu privire la eventualele modificări ulterioare. 


DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU PREVEDERILE DIN ACEST DOCUMENT, VĂ RUGĂM SĂ NU UTILIZAȚI, SAU DUPĂ CAZ, SĂ ÎNCETAȚI UTILIZAREA SITE-ULUI


În cazul în care vă înregistrați la serviciile oferite prin intermediul rubricii ”Contul Meu” disponibilă pe Site, Termenii și Condițiile de Utilizare a Serviciilor Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței vor fi de asemenea aplicabili, inclusiv Condițiile Speciale de utilizare a Camerei IP, dacă este cazul. 


Termenii și Condițiile de Utilizare a Serviciilor Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței vor fi de asemenea aplicabili, inclusiv Condițiile Speciale de utilizare a Camerei IP sunt disponibili pe site-ul somfy-connect.com/ro iar pentru a vă putea înregistra la serviciile oferite prin intermediul rubricii ”Contul Meu”, va trebui să vă exprimați acordul cu privire la respectivii termeni și condiții. 
În caz de discrepanțe între respectivii termeni și condiții și prezentul document, Termenii și Condițiile de Utilizare a Serviciilor Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței, inclusiv Condițiile Speciale de utilizare a Camerei IP, vor prevala.
Având în vedere faptul că Somfy este parte a Grupului Somfy, există posibilitatea ca informațiile cu privire la produse și servicii să nu fie valabile pentru fiecare țară. Astfel, este foarte posibil ca produsele indicate sau serviciile descrise în acest Site să nu fie valabile în toate țările, inclusiv în România.


SOMFY va depune toate eforturile pentru a garanta securitatea maximă a utilizatorului pe durata accesării și navigării Site-ului. Cu toate acestea, SOMFY nu va fi responsabilă:

 • în caz de imposibilitate de accesare temporară a Site-ului, cauzată de mentenanța tehnică sau actualizarea informațiilor publicate;
 • în caz de atac cu viruși sau de către terțe persoane, precum nici cu privire la potențialele consecințe ale unor astfel de acțiuni;
 • în caz de utilizare anormală sau exploatare ilegală a Site-ului, utilizatorul este unic responsabil pentru daunele provocate terților și pentru consecințele acțiunilor sale sau eventualele plângeri care se pot formula.

Somfy își rezervă dreptul de a amenda, modifica și/sau înlocui total sau parțial acest Site, împreună cu informațiile și materialele conținute de acesta, inclusiv aceste Informații Juridice și/sau Termenii și Condițiile de Utilizare a Serviciilor Somfy de control la distanță a Sistemelor de Automatizare a Locuinței, și/sau Politica de Confidențialitate. Vă rugăm să verificați periodic aceste Informații Juridice precum și Termenii și Condițiile, dacă este cazul, pentru eventuale modificări sau completări.
Informațiile disponibile pe Site, cu excepția listelor de produse și cu excepția situației în care nu este o eroare, au doar scop informativ și de recomandare, și nu atrag răspunderea Somfy cu privire la acuratețea acestora.


III.    DREPTUL DE AUTOR

1. Protecția drepturilor de autor

Cu excepția situațiilor în care se indică contrariul, toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile de autor, patente, mărci, drepturi asupra bazelor de date și drepturi de grafică și design) asupra tuturor informațiilor și materialelor disponibile pe Site sunt și vor rămâne în proprietatea Somfy sau ale societăților afilitate acesteia din cadrul Grupului Somfy, sau sunt utilizate cu consimțământul deținătorilor legali și sunt rezervate în mod expres.

Acest Site împreună cu toate informațiile și materialele disponibile pe acesta (inclusiv toate textele, logo-urile, graficele, imaginile, desenele, sunetele, imaginile video și software-ul) sunt protejate de drepturi de autor. Toate drepturile sunt astfel rezervate.

2. Condiții de utilizare:

a.    Informațiile și/sau materialele care nu sunt disponibile într-un „fișier de descărcare” nu pot fi printate, distribuite, modificate, publicate, afișate, reproduse sau utilizate pentru crearea de alte materiale derivate, în totalitate sau parțial, în orice modalitate.
b.    Informațile/materialele disponibile în fișierul de descărcare pot fi printate sau descărcate pentru scopuri interne, de informare și necomerciale și doar pentru utilizarea dumneavoastră personală. Acestea nu pot fi transmise sau puse la dispoziția clienților dumneavoastră sau a altor terțe părți și nu pot fi distribuite, decât dacă ați încheiat un contract de parteneriat cu Somfy și ați devenit astfel distribuitor autorizat de produse Somfy.
Toate copiile unor astfel de informații/materiale trebuie să includă marcajele noastre cu privire la proprietatea și drepturile de autor. Îndepărtarea unor astfel de marcaje reprezintă o încălcare a prezentului document și dă dreptul Somfy la solicitarea de despăgubiri.
Nu aveți dreptul să modificați informațiile de pe Site. Pe cale de excepție, sunteți autorizat să traduceți aceste informații/materiale cu scopul de a facilita înțelegerea lor de către membrii echipei dumneavoastră, situație în care veți fi răspunzător pentru conținutul traducerii realizate.
Ne rezervăm dreptul de a retrage o astfel de autorizare în orice moment în baza unei notificări, transmisă în mod individual sau prin intermediul acestui Site. În acest caz, orice utilizare va fi întreruptă de îndată și toate informațiile și materialele utilizate în baza respectivei autorizări vor trebui returnate sau distruse, conform opțiunii exprimate de Somfy.


IV.    MĂRCI
Mărcile SOMFY împreună cu ansamblul mărcilor figurative sau nu și, mai general, toate celelalte mărci, ilustrații, imagini și logo-uri menționate în acest Site, indiferent dacă acestea sunt înregistrate sau nu, sunt și rămân în proprietatea exclusivă a SOMFY ACTIVITES S.A., o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând conform legislației din Franța, cu sediul social în 50 Avenue du Nouveau Monde – 74300 Cluses, înregistrată sub nr. 476.980.362, locul înregistrării: Annecy, SIRET: 476.980.362.00091, Cod APE: 741J, nr. TVA: FR08476980362, sau a afiliaților acesteia la nivel global sau sunt reproduse cu acordul proprietarilor acestora.


Reproducerea totală sau parțială, modificarea sau utilizarea oricăreia dintre mărcile, ilustrațiile, imaginile și logo-urile existente pe Site din orice motiv și prin orice mijloc, fără acordul expres prealabil al SOMFY ACTIVITES S.A., al terțelor părți sau ale deținătorului mărcii sunt strict interzise, cu excepția situației în care sunt utilizate pentru a crea un link hipertext către Site-ul nostru în conformitate cu paragraful 5 de mai jos.
Accesul la acest Site și utilizarea sa nu conferă nici un drept asupra mărcilor și a altor ilustrații, imagini, logo-uri conținute în cadrul acestuia.


V.    LINK-URI HIPERTEXT

 1. Link-uri făcute de către Somfy: pentru un acces cât mai facil, vă punem la dispoziție link-uri hipertext către diverse alte site-uri. Cu toate acestea, SOMFY nu reprezintă și nu controlează astfel de site-uri și nu este răspunzătoare pentru conținutul acestora și/sau pentru politica de confidențialitate aplicată de respectivele site-uri. Totodată, SOMFY nu va răspunde de conținutul și/sau calitatea altor site-uri la care se poate ajunge prin diverse legături cu Site-ul. Pentru respectivele site-uri răspunderea integrală va reveni deținătorilor site-urilor respective.
 2. Link-uri făcute de către dumneavoastră: crearea unui link către Site-ul nostru necesită acordul nostru prealabil, cu excepția situației în care sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:
 • sunteți client al SOMFY sau al uneia din firmele din Grupul SOMFY;
 • utilizați link-ul în mod corect, ceea ce presupune, în special, faptul că nu creați confuzii cu privire la relația pe care o aveți cu oricare din firmele Grupul nostru;
 • creați un link către pagina de start a Site-ului nostru, într-un mod care ne atribuie Site-ul către care s-a creat legătura în mod clar și neechivoc, și în nici un caz nu creați un link către o altă pagină de pe Site-ul nostru și nu reproduceți o parte a Site-ului nostru;
 • în scopul creării link-ului, reproduceți sigla ”SOMFY” întocmai cum aceasta este redată mai jos, exact cu aceleași dimensiuni;
 • declarați utilizarea unui link în scris directorului nostru editorial în termen de cel mult cinci (5) zile lucrătoare de la data creării acestuia, prin transmiterea unui email la adresa somfy.romania@somfy.com.


Ne rezervăm dreptul de a solicita ștergerea imediată a oricărui link, în cazul în care considerăm că interesele noastre sunt supuse riscului de a fi prejudiciate, fără nici o altă justificare și fără a fi necesară transmiterea unei notificări prealabile.


VI.    ALTE DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Orice produs, proces sau tehnologie descrise în acest Site pot face obiectul altor Drepturi de Proprietate Intelectuală rezervate de noi sau de terțe părți. Prin prezenta nu se conferă nici un drept de utilizare asupra acestor Drepturi de Proprietate Intelectuală.


VII.    RĂSPUNDERE

 1. Depunem toate eforturile pentru a vă furniza informații corecte, complete și actuale. Cu toate acestea, nu oferim garanții cu privire la informațiile disponibile pe Site.
 2. Ne rezervăm dreptul de a actualiza sau modifica informațiile conținute pe Site fără o notificare prealabilă. În special, produsele afișate pot fi modificate sau retrase în orice moment.
 3. În cazul în care accesați Site-ul din altă țară decât România, nu vă putem garanta că informațiile disponibile pe Site sunt conforme cu normele legale locale aplicabile în țara dumneavoastră. Accesați Site-ul din propria inițiativa și sunteți responsabil pentru respectarea tuturor reglementărilor de ordine publică din țara dumneavoastră.
 4. Vă invităm să verificați toate informațiile conținute în Site cu Somfy S.R.L.
 5. Cu toate că depunem toate eforturile pentru a asigura exactitatea informațiilor și a materialelor disponibile pe Site, Somfy nu garantează faptul că conținutul Site-ului este actualizat, complet sau exact sau că conținutul acestuia este liber de orice defecte, erori și/sau viruși. Accesarea și utilizarea Site-ului și a conținutul acestuia se realizează pe propriul risc. Este în special responsabilitatea dumneavoastră să vă protejați împotriva eventualilor viruși sau a altor elemente de natură districtivă sau dăunătoare.
 6. Prin prezenta vă informăm și vă exprimați acordul cu privire la faptul că veți fi personal responsabil pentru utilizarea Site-ului și pentru toate comunicările și activitățile desfășurate în cadrul sau în legătură cu acest Site. În cazul în care luăm la cunoștință că sunteți sau ați fost angajat în activități interzise sau că ați încălcat în orice altă modalitate prezenta notă privind Informațiile Legale, vom putea să vă refuzăm accesul temporar sau permanent pe Site.
 7. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că punem la dispoziție Site-ul exclusiv pentru utilizarea sa în scopuri personale și necomerciale. Vă exprimați acordul să nu utilizați Site-ul sau oricare din informațiile disponibile pe acesta în scopuri comerciale, cu excepția situației în care ați încheiat un contract de parteneriat cu Somfy și ați devenit astfel distribuitor autorizat de produse Somfy.
 8. În limita prevederilor din prezentul document, SOMFY nu va putea fi trasă la răspundere pentru eventualele erori apărute pe Site, indiferent de cauză, inclusiv dar fără a se limita la modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Site-ului. Societatea nu răspunde pentru prejudiciile produse ca urmare a nefuncționării integrale sau parțiale a Site-ului, nici pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe Site. 


SOMFY nu va fi responsabilă pentru orice daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea Site-ului și/sau ca rezultat al faptului că anumite informații ar putea fi incomplete sau neactualizate, cu excepția cazurilor în care răspunderea nu poate fi exclusă sau limitată prin lege.


VIII.    LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE
În caz de conflicte izvorâte în legătură cu accesarea sau utilizarea, de către dumneavoastră, a acestui Site, se va aplica legea din România și vor fi competente instanțele de judecată din Brașov, România, cu excepția situațiilor reglementate prin lege.


IX.     DISPOZIȚII FINALE
În cazul în care orice dispoziţie de mai sus este declarată nulă sau inaplicabilă de către o instanţă, un tribunal arbitral sau de orice altă autoritate competentă, dispoziţia nulă sau inaplicabilă va fi eliminată din document, celelalte dispoziţii urmând a rămâne în vigoare

 

Prezentul document a fost actualizat la data de 24.02.2021.